Гэрэл финанс ББСБ

Банк бус санхүүгийн байгууллага

18%

Улирал тутам

Ѳгѳѳж

Тѳлѳх нѳхцѳл

12 сар

Хугацаа

2021/02

Эхлэх хугацаа

НЭЭЛТТЭЙ

Тѳлѳв

1

Палм спрингс бонд

Тансаг зэрэглэлийн байшин хороолол

16%

Улирал тутам

Ѳгѳѳж

Тѳлѳх нѳхцѳл

6 сар

Хугацаа

2020/10

Эхлэх хугацаа

ХААГДСАН

Тѳлѳв

2

НВЦ бонд

Хүнсний үйлдвэрлэл

18.5%

Улирал тутам

Ѳгѳѳж

Тѳлѳх нѳхцѳл

12 сар

Хугацаа

2020/10

Эхлэх хугацаа

ХААГДСАН

Тѳлѳв

3

Омни бонд

Банк бус санхүүгийн байгууллага

18.5%

Улирал тутам

Ѳгѳѳж

Тѳлѳх нѳхцѳл

12 сар

Хугацаа

2020/10

Эхлэх хугацаа

ХААГДСАН

Тѳлѳв

4

Палм спрингс бонд

Тансаг зэрэглэлийн байшин хороолол

19%

Улирал тутам

Ѳгѳѳж

Тѳлѳх нѳхцѳл

12 сар

Хугацаа

2020/06

Эхлэх хугацаа

ХААГДСАН

Тѳлѳв

5

Жи Эс Би бонд

Банк бус санхүүгийн байгууллага

18%

Улирал тутам

Ѳгѳѳж

Тѳлѳх нѳхцѳл

12 сар

Хугацаа

2020/06

Эхлэх хугацаа

ХААГДСАН

Тѳлѳв

6

ТАЗ бонд

Тээвэр зуучийн компани

19%

Улирал тутам

Ѳгѳѳж

Тѳлѳх нѳхцѳл

12 сар

Хугацаа

2020/05

Эхлэх хугацаа

ХААГДСАН

Тѳлѳв

7

CTM бонд

Банк бус санхүүгийн байгууллага

19%

Улирал тутам

Ѳгѳѳж

Тѳлѳх нѳхцѳл

12 сар

Хугацаа

2020/02

Эхлэх хугацаа

ХААГДСАН

Тѳлѳв

8

Холбогдох мэдээллээ үлдээнэ үү!
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey iTunes Icon
  • Grey Twitter Icon

© APEX CAPITAL LLC 2020