Бонд & Бондын хѳрѳнгѳ Oруулалт

Бондын зах зээлийн давуу тал

percent%2520up_edited_edited.png
Жилийн өгөөж банкны хадгаламжийн хүүтэй харьцуулахад  үнэмлэхүй өндөр.
Эдийн засгийн сэргэлтийн үед ашиг олох боломж ихсэнэ.
profit_edited.png
colalteral_edited.png
Бонд болгоны ард эрсдэлийг тооцоолон тухайн компаниас барьцаа хөрөнгө авдаг.
Хүүгийн өгөөж тогтмол ба улирал тутам хөрөнгө оруулалтын ашгийг олгоно.
quarter_edited.png
risk_edited.png
Хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж буй хувьцаатай харьцуулахад эрсдэл маш бага.
bond_edited_edited.png

Хаалттай Бонд

Апекс Капитал нь үйлчилгээний хүрээнд өндөр өгөөжтэй хаалттай бонд санал болгож байна.

 
tugrik_edited_edited.png

Нээлттэй Бонд

Тухайн бонд нь нээлттэй арилжаалагддаг тул бүх төрлийн хөрөнгө оруулагчид авч болно. Мөн хоёрдогч зах зээл дээр арилжигдах боломжтой.

ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН БУУРАЛТ

Хадгаламжийн хүү буурснаар хөрөнгө оруулагчид хөрөнгийн зах зээлд татагдсаар байна. 2020 оны 11-р сарын 23-ны өдөр Монгол банк бодлогын хүүг 6 хувьд хүргэн бууруулсан нь түүхэн доод хэмжээ болов. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдыг хадгаламжаас бусад төрлийн хөрөнгө оруулалтууд болох хувьцаа, бонд зэрэг үнэт цаасны бүтээгдэхүүнд хѳрѳнгѳ оруулах түлхэц болж байна.

 БОНД ХУДАЛДАН АВАХ ЗААВАР 

file_edited.png

Бонд гаргаж буй компани болон бондын нѳхцѳлтэй сайтар танилцах

Оффис дээр ирж Бонд эзэмших гэрээ байгуулах

pen.png
newspaper_edited.png
checked_edited.png

Тѳлбѳрѳѳ шилжүүлэн бондыг эзэмших эрхээ авах

Та ѳѳрийн биеэр бидэнтэй уулзаж, нэмэлт зүйлсийг тодруулах боломжтой.

Холбогдох утас: 7510-7500

user_edited.png
jaikishan-patel-rXVjUqfI8H8-unsplash.jpg

БОНД

Жилийн ѳгѳѳж

17 - 18%

Улирал тутам хүүгийн тѳлѳлттэй