Хѳрѳнгѳ оруул, эрх чѳлѳѳг мэдэр

Бүртгэл дууссан
Хѳрѳнгѳ оруул, эрх чѳлѳѳг мэдэр

Цаг, Байршил

2019 оны 8-р сарын 11 10:30 – 14:10
Tomujin Academy, River Garden, district, Улаанбаатар, Mongolia

Сургалтын тухай

Хуримтлуул. Хѳрѳнгѳ оруул. Эрх чѳлѳѳг мэдэр.

Апекс Капиталын зүгээс ээлжит сургалтаа та бүхэнд зарлаж байна.

Энэхүү сургалтанд сууснаар та хѳрѳнгѳ оруулагч болоход шаардлагатай сэтгэл зүйн бэлтгэл, мэдэх ёстой чухал хэмжүүрүүд, хувийн санхүүгийн тѳлѳвлѳгѳѳ, болон нийтлэг гаргадаг алдаануудаас суралцах боломжтой.

Сургалтын дэд сэдвүүд:

-Санхүүгийн зохион байгуулалт, сахилга бат

-Байрны урьдчилгаанд, гадаадын сургалтын төлбөрт, тэтгэвэрт гарахдаа бэлдэх нь

-Гэр бүлийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалт зэрэг сэдвүүд дээр ярилцан бодит кейсүүд дээр ажиллана.

-Мөн хөрөнгө оруулалтын сэтгэл зүй болон хөрөнгө оруулалт хийхэд зайлшгүй шаардлагатай санхүүгийн шинжилгээг үзэх болно.

Сургалтын тѳлбѳр 20,000₮

Сургалтанд суусан хүн болгон "Хѳрѳнгѳ Оруулалтын 10 Дүрэм" номыг 50% хѳнгѳлѳлттэй авах эрхтэй болно.

Хэзээ: 2019 оны 8-р сарын 11-ны Ням гаригт, 10:30 цагаас - 14:30 хүртэл

Хаана: Ривер Гудамж, Ривер Гарден, 314-р байр Томүжин Академи

Бүртгэл дууссан

Хуваалцах