Хѳрѳнгѳ оруулагчдад тѳсѳл болон бизнесээ зѳв танилцуулах нь

Бидний бүртгэл дууссан тул манай Facebook Page ээс бусад мэдээллүүдийг хүлээн авна уу. Баярлалаа!
Хѳрѳнгѳ оруулагчдад тѳсѳл болон бизнесээ зѳв танилцуулах нь

Цаг, Байршил

2018 оны 4-р сарын 07 10:00 – 14:30
Хаягийг сургалтын зарын постероос харна уу

Сургалтын тухай

Сайн байна уу

"A Investment Club” -ийн бизнес эрхлэгч, төслийн менежер, төсөл санаачлагч нарт зориулсан “Хөрөнгө оруулагчдад төсөл болон бизнесээ зөв танилцуулах нь” сэдэвт сургалт зарлагдаж байна.

Сургалт:

2017-04-07 ны Бямба гарагт танхимын сургалт (сургалтын хөтөлбөрийн дагуу)

2017-04-09 - 2017-04-13 гэрийн даалгавар (суралцагч өөрийн бизнесийн танилцуулгыг бэлдэх, онлайн зөвлөгөө авах)

2017-04-14 ны Бямба гарагт зөвлөгөө, ярилцлага (суралцагчдын бэлдсэн танилцуулга дээр зөвлөгөө өгч, ярилцах)

Сургалтын агуулга:

- Хөрөнгө оруулагчдад зориулсан танилцуулга хэрхэн бэлдэх вэ (техник чадвар) ?

- Хөрөнгө оруулалтын танилцуулгад зайлшгүй тусгах үзүүлэлт, агуулга?

- Хөрөнгө оруулагчидтай хэрхэн холбогдох, танилцуулгаа хэрхэн зөв хүргэх вэ? зэрэг сэдвүүдээр зохион байгуулагдан бодит кейс дээр ажиллана.

+ "A Investment Club”-н гишүүн болох боломжтой

Хэнд : Цэгцтэй, чанартай танилцуулга бэлдэж, бэлдсэн танилцуулгаа зөв хүргэх зорилготой хүн бүрт

Хэзээ : 2018 оны 04 сарын 07, 10:00-14:30 цагт

Хаана : Олимп 5 гудамж, Аюуд тауэр, 7 давхар, 702 тоот (Аюуд Тауэр нь ICC tower -ийн зүүн талд шинээр баригдсан)

Бидний бүртгэл дууссан тул манай Facebook Page ээс бусад мэдээллүүдийг хүлээн авна уу. Баярлалаа!

Хуваалцах