Хѳрѳнгѳ оруулалтын анхны алхам

Бидний бүртгэл дууссан тул манай Facebook Page-ээс бусад мэдээллүүдийг хүлээн авна уу. Баярлалаа!
Хѳрѳнгѳ оруулалтын анхны алхам

Цаг, Байршил

2018 оны 7-р сарын 09 10:00 – 14:00
Хаягийг сургалтын тайлбараас харна уу

Сургалтын тухай

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АНХНЫ АЛХАМ

Ашиг ѳгѳѳжтэй хөрөнгө оруулалт хийхэд юу чухал вэ?

-Хөрөнгө оруулалтын сэтгэл зүйг ойлгох

-Санхүүгийн тайланг уншиж, ойлгох, шинжлэх чадвартай байх

-Өөрт тохирох хөрөнгө оруулалтын төрлийг (Хувьцаа, Бонд, Хадгаламж) олж мэдэн, судалж ойлгон, шинжлэх, сонгох чадвартай байх

“Aпекс капитал ҮЦК”-ын зүгээс “Хөрөнгө оруулалтын анхны алхам” сургалтаараа дамжуулан уг сэдвүүдийг бүхэлд нь хамарсан хөрөнгө оруулалтын суурь мэдлэг олгох цогц сургалт энэ Бямба гарагт зохион байгуулахаар боллоо.

Тус сургалт нь санхүүгийн суурь мэдлэгээ дээшлүүлж, амжилттай хөрөнгө оруулагч болохыг хүссэн хүн бүрт нээлттэй.

Хэзээ : 2018 оны 06 сарын 09-нд, 10:00-14:30 цагт

Хаана : Олимп 5 гудамж, Аюуд тауэр, 7 давхар, 702 тоот (Эрүүл мэндийн яамны замын эсрэг талд)

Утас: 99997307, 95709335

Тѳлбѳр: 40,000₮

+ "A Investment Club”-н гишүүн болох боломжтой

Тѳлбѳр шилжүүлснээр таны суудал баталгаажна.

Бидний бүртгэл дууссан тул манай Facebook Page-ээс бусад мэдээллүүдийг хүлээн авна уу. Баярлалаа!

Хуваалцах