Хадгаламжаас Хѳрѳнгѳ Оруулалт

Бидний бүртгэл дууссан тул манай Facebook Page-ээс бусад мэдээллүүдийг хүлээн авна уу. Баярлалаа!
Хадгаламжаас Хѳрѳнгѳ Оруулалт

Цаг, Байршил

2019 оны 4-р сарын 13 10:00
Business Tower 19 давхарт

Сургалтын тухай

Та санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх нарийн төлөвлөгөө БОДИТООР гаргаж байсан уу? Яаж? Хэзээ?

Апекс Капиталын зүгээс “Хадгаламжаас Хѳрѳнгѳ Оруулалт" сэдэвт сургалт зохион байгуулахаар боллоо. Тус сургалт нь хадгаламжаа хэрхэн оновчтой хѳрѳнгѳ оруулалтад хийх төлөвлөгөө гарган, практик зөвлөгөө авахыг хүссэн хүн бүрт нээлттэй.

Сургалтын дэд сэдвүүдэд:

-Санхүүгийн зохион байгуулалт, сахилга бат

-Байрны урьдчилгаанд, гадаадын сургалтын төлбөрт, тэтгэвэрт гарахдаа бэлдэх нь

-Гэр бүлийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалт

Хэзээ : 2019 оны 04 сарын 13-нд, 10:00-14:30 цагт

Хаана : Тѳв номын сангийн замын эсрэг талд байрлах KFC-ийн Business Tower барилга 19 давхарт SMS Marketing Space

Бидний бүртгэл дууссан тул манай Facebook Page-ээс бусад мэдээллүүдийг хүлээн авна уу. Баярлалаа!

Хуваалцах