| Ковид 19 ба хѳрѳнгѳ оруулалт-аа хамгаалах нь

Бүртгэл дууссан тул бидний дараагийн үйл ажиллагааг хүлээнэ үү. Баярлалаа!
| Ковид 19 ба хѳрѳнгѳ оруулалт-аа хамгаалах нь

Цаг, Байршил

2020 оны 6-р сарын 14 10:30 – 14:30
River Garden, Tomujin Academy

Сургалтын тухай

Тѳгрѳг ирээдүйд яах бол? Доллар ирээдүйд яах бол? Хятад, Америк болон Европын эдийн засаг цаашид ямар арга хэмжээ авах бол?

КОВИД 19 нь дэлхий дээрх олон нийтийн болон хувийн хэвшлийн салбаруудад маш хүндээр нѳлѳѳлѳх ба бид ч гэсэн үүнд тааруулан хуримтлалын хэлбэрээ ѳѳрчлѳх хэрэгтэй.

Бид ээлжит санхүүгийн сургалтаараа дэлхийн эдийн засаг хэрхэн ѳѳрчлѳгдѳж байгаа болон үүнд хуримтлуулах хэлбэрээ хэрхэн тохируулах, мѳн ямар боломжууд байгаа талаар танд тайлбарлах болно.

Сургалтын сэдэв:

Хувийн санхүү ба хѳрѳнгѳ оруулалт

Дэлхийн эдийн засгийн ирээдүй 

Дотоод болон гадаад багцын зѳвлѳгѳѳ

Дотоод, гадаад арилжаа болон мэргэжлийн хѳрѳнгѳ оруулалтын багц

Хэзээ : 2020 оны 6-р сарын 14-нд, 10:30-14:30 цагт

Хаана : Ривер Гарден хотхоны тѳв гудамж буюу хойд зүгт харсан хаалга, Томүжин Академи

Тѳлбѳр: 30,000₮ 

Улаанбаатар хотын захиргаанаас зѳвшѳѳрсний дагуу бид зѳвхѳн 10 хүнийг сургалтдаа бүртгэж авна.

Утас: 7510-7500

Бүртгэл дууссан тул бидний дараагийн үйл ажиллагааг хүлээнэ үү. Баярлалаа!

Хуваалцах