Санхүүгийн эрх чѳлѳѳнд хүрэх 5.8 жил

Бүртгэл дууссан тул бидний дараагийн үйл ажиллагааг хүлээнэ үү. Баярлалаа!
Санхүүгийн эрх чѳлѳѳнд хүрэх 5.8 жил

Цаг, Байршил

2019 оны 3-р сарын 16 10:00 – 14:00
Business Tower 19 давхарт

Сургалтын тухай

Та санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх нарийн төлөвлөгөөг БОДИТООР гаргаж байсан уу? Яаж? Хэзээ?

Апекс Капиталын зүгээс “Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх 5.8 жил” сэдэвт сургалт зохион байгуулахаар боллоо. Энэхүү сургалт нь санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх бодит төлөвлөгөө гарган, практик зөвлөгөө авахыг хүссэн хүн бүрт нээлттэй.

Сургалтын дэд сэдвүүд:

-Санхүүгийн зохион байгуулалт, сахилга бат

-Байрны урьдчилгаанд, гадаадын сургалтын төлбөрт, тэтгэвэрт гарахдаа бэлдэх нь

-Гэр бүлийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалт зэрэг сэдвүүд дээр ярилцан бодит кейсүүд дээр ажиллана.

-Мөн хөрөнгө оруулалтын сэтгэл зүй болон хөрөнгө оруулалт хийхэд зайлшгүй шаардлагатай санхүүгийн шинжилгээг үзэх болно.

Хэзээ : 2019 оны 03 сарын 16-нд, 10:00-14:30 цагт

Хаана : Start-up Marketing Space, 19F, Business tower

Бүртгэл дууссан тул бидний дараагийн үйл ажиллагааг хүлээнэ үү. Баярлалаа!

Хуваалцах