Санхүүгийн эрх чѳлѳѳнд хүрэх 5.8 жил

Бүртгэл дууссан тул бидний дараагийн үйл ажиллагааг хүлээнэ үү. Баярлалаа!
Санхүүгийн эрх чѳлѳѳнд хүрэх 5.8 жил

Цаг, Байршил

2019 оны 9-р сарын 08 10:30 – 14:30
River Garden, Tomujin Academy

Сургалтын тухай

Та санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх нарийн төлөвлөгөөг БОДИТООР гаргаж байсан уу? Яаж? Хэзээ?

Апекс Капиталын зүгээс “Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх 5.8 жил” сэдэвт сургалт зохион байгуулахаар боллоо. Энэхүү сургалт нь санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх бодит төлөвлөгөө гарган, практик зөвлөгөө авахыг хүссэн хүн бүрт нээлттэй.

 

САНХҮҮГИЙН ЭРХ ЧѲЛѲѲ

- Хүүхдийн сургалтын тѳлбѳрт бэлдэх нь

- Тэтгэвэрт гарахдаа бэлдэх нь 

- Санхүүгийн зохион байгуулалт, сахилга бат

- Хѳрѳнгѳ оруулалтын сэтгэл зүй

- Хѳрѳнгѳ оруулалтын шинжилгээ

- Санхүүгийн шинжилгээ

Хэзээ : 2019 оны 09 сарын 08-нд, 10:30-14:30 цагт

Хаана : Ривер Гарден хотхоны тѳв гудамж буюу хойд зүгт харсан хаалга, Томүжин Академи

Тѳлбѳр: 25,000₮ 

Бүртгэл дууссан тул бидний дараагийн үйл ажиллагааг хүлээнэ үү. Баярлалаа!

Хуваалцах