Санхүүгийн эрх чѳлѳѳнд хүрэх 5.8 жил

Бүртгэл дууссан тул бидний дараагийн үйл ажиллагааг хүлээнэ үү. Баярлалаа!
Санхүүгийн эрх чѳлѳѳнд хүрэх 5.8 жил

Цаг, Байршил

2019 оны 9-р сарын 22 10:30 – 14:30
River Garden, Tomujin Academy

Сургалтын тухай

Та санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх нарийн төлөвлөгөөг БОДИТООР гаргаж байсан уу? Яаж? Хэзээ?

Санхүүгийн эрх чөлөөнд 5.8 жилд хүр! 

Бүгдээрээ хамтдаа таны орлогын болон санхүүгийн тайланг бий болгох ба таны санхүүгийн ирээдүйг удирдахад тань туслана. Эцэст нь бид хэдхэн жилийн дотор санхүүгийн эрх чѳлѳѳнд хүрэх нарийн алхамууд дээр ажиллах болно.

 

САНХҮҮГИЙН ЭРХ ЧѲЛѲѲ

- Хүүхдийн сургалтын тѳлбѳрт бэлдэх нь

- Тэтгэвэрт гарахдаа бэлдэх нь 

- Санхүүгийн зохион байгуулалт, сахилга бат

- Хѳрѳнгѳ оруулалтын сэтгэл зүй

- Хѳрѳнгѳ оруулалтын шинжилгээ

- Санхүүгийн шинжилгээ

Мѳн Томүжин академийг үүсгэн байгуулагч Б.Батжин ѳѳрийн туршлага, ѳѳрийгѳѳ болон хүүхдээ хѳгжүүлэх тухай сонирхолтой илтгэлийг тавих болно. 

ХҮҮХДИЙН БОЛОВСРОЛ 

- Хүүхдийнхээ дунд сургуулийг зѳв сонгох нь - Хүүхдээ гадаадын шилдэг их сургуульд тэтгэлэгтэй сургах нь

Хэзээ : 2019 оны 09 сарын 22-нд, 10:30-14:30 цагт

Хаана : Ривер Гарден хотхоны тѳв гудамж буюу хойд зүгт харсан хаалга, Томүжин Академи

Тѳлбѳр: 25,000₮ 

Бүртгэл дууссан тул бидний дараагийн үйл ажиллагааг хүлээнэ үү. Баярлалаа!

Хуваалцах