GOV

ГОВЬ ХК

254.21

2019 оны 11-р сарын 25-ны

байдлаар

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Говь ХК

Эх сурвалж: www.mse.mn

Говь ХК-ийн 2019 оны хагас жилийн борлуулалтын орлого өнгөрсөн оны мөн үеэс 20%-иар ѳсѳж 66.8 тэрбум төгрөгт хүрсэн боловч цэвэр ашиг 7%-иар буурч 3.98 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Говь ХК дотоодын зах зээлийн 82%-ийг эзэлж байгаа төдийгүй 7 салбар дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Нийт хөрөнгө 2018 оны 2-р улиралтай харьцуулахад 50%-иар буюу 133.3 тэрбум төгрѳгөөр өссөн байна. Өр төлбөрийн хувьд 2018 2-р улиралд 163.9 тэрбум байсан бол 95%-иар өссөн байна. Ингэснээр өрийн харьцаа 80%-д хүрсэн байна.

Сүүлийн хагас жилд санхүүжилт 115%-иар өсѳж 252.9 тэрбум төгрөгт хүрсэн бол үүний 62%-ийг Голомт болон Монгол Улсын Хөгжлийн Банкнаас авсан зээл эзэлж байна.

2019 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар Говь ХК-ийн нэгж хувьцаанд ногдох ашиг 5.11 гарсан бол үнэ ашгийн харьцаа 56-тай байна.

Холбогдох мэдээллээ үлдээнэ үү!
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey iTunes Icon
  • Grey Twitter Icon

© APEX CAPITAL LLC 2020