Хувийн санхүү

Таны хувийн санхүү тѳлѳвлѳгѳѳнд зориулсан Excel файлыг доорх зураг дээр даран татаж аваарай.