top of page

ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Монголын хѳрѳнгийн бирж дээрх зарим хувьцаат компаниудын санхүүгийн үзүүлэлтүүдээс сонгон танилцаарай. 

EXA-9964 less.jpg

Мандал Даатгал ХК

26ea9d_4_x974.jpg

Монос Хүнс ХК

Saysanaa_-_Саясанаа_-_Ард_санхүүгийн_нэг

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК

industry-2023592_1920.jpg

Таван Толгой ХК

5c2593_APU_flag_pasad_x974.jpg

АПУ ХК

46807ca9-0472-4d69-b9f3-7c99f524989c.jpg

Монгол Базальт ХК

4c8d040f8ef4272e5269d6d730d6220e.jpg

Талх Чихэр ХК

VL-QZ83JUB-P4TG814-LCJSR39-57.jpg

Баянгол Зочид Буудал ХК

5dqsrl80ujfcl6b9mkac1js651.jpeg

Говь ХК

cb0c9e_28584870_1739409122747561_6564455

Сүү ХК

ECURNvEUcAAws9O.jpg

Лэнд МН

20171201144745_l4xBxENZjpJVTH8xKqJhLAY2S

Монгол Шуудан ХК

Эдгээр мэдээллүүд нь зѳвхѳн мэдээллийн чанартай бѳгѳѳд ямар нэгэн байдлаар тухайн хувьцааг ав гэсэн зѳвлѳгѳѳ биш болно.

Компанийн ѳнгѳрсѳнд болсон үзүүлэлт нь ирээдүйн үзүүлэлтийн баталгаа биш болно. 

Хѳрѳнгѳ оруулалт хийх нь тодорхой хэмжээний эрсдэл дагуулна. 

Хувьцааны хѳрѳнгѳ оруулалт нь тогтмол ѳгѳѳжийн баталгаа болохгүй.

bottom of page